Plan połączenia

Przemyśl, 1 września 2018 r.

Order of Code sp. z o.o. zawiadamia o planowanym połączeniu z Softwarehut sp. z o.o. – spółką należącą do Grupy Kapitałowej TENDERHUT. Dnia 28 sierpnia 2018 r. został sporządzony plan połączenia obu spółek (zamieszczony poniżej). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie Order of Code sp. z o.o. przez Softwarehut sp. z o.o. Jedynym udziałowcem obu łączących się spółek jest Tenderhut S.A. W wyniku połączenia spółka Order of Code sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 500 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek.

Plan połączenia Softwarehut sp. z o.o. i Order of Code sp. z o.o.