PROJEKT: Bon na innowacje

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu  Algorytm predykcji trasy kierowcy – studium wykonalności.
Cel projektu  Analiza wykonalności planowanych prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania algorytmu predykcji trasy kierowcy.
Planowane efekty  Order of Code planuje wdrożenie systemów, które rejestrowałyby
i analizowałyby takie dane jak bieżąca pozycja, przebyte trasy, historia jazd kierowców oraz dostępne sieci dróg oraz informowałyby o kierowcach
w trasie, o pasażerach oczekujących na przejazd, a jednocześnie umożliwiałyby ich korelację i były łatwe w użyciu.
Wartość projektu  51 660,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt, 00/100).
Wkład Funfuszy Europejskich  35 700,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset, 00/100).

 

Dokumenty:

22.08.2016 – Ogłoszenie o wyniku
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy wykonalności planowanych prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania algorytmu predykcji tras pod nazwą: „Algorytm predykcji trasy kierowcy – studium wykonalności”

Pobierz dokument

09.08.2016 – Zapytanie ofertowe
Analiza wykonalności planowanych prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania algorytmu predykcji tras pod nazwą: „Algorytm predykcji trasy kierowcy – studium wykonalności”

Pobierz dokument

Fundusze Europejskie Program RegionalnyPodkarpackieUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i InwestycyjneUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne